วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Big cleaning day ณ.รพ.สต.วัดน่วมกานนท์