วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม โครงการโรงเรียนดอกลำดวน ณ รพ.สต.บ้านกาหลง