วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่สรรพากร อ.เมืองฯ จำนวน 150 คน