วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้ยากไร้